Продукція Онлайн-сервіс Проспекти Референції Контакти Новини та події
 
  Виставки
  Нова продукція
  Пресс-центр
  KAESER Report
Пневмоаудит
  Оренда
 
 
  

Послуги

 

”If you can not measure it, you can not improve it” Lord Kelvin 1883

Аудит систем стисненого повітря

Комплексний аналіз ефективності виробництва стисненого повітря відповідно до стандарту ISO 11011.

В даний час вартість електроенергії зростає, тому ефективне використання енергії є пріоритетною задачею для будь якої галузі промисловості. Загальновідомо, що більше 10% електроенергії, яка споживається в промисловості, витрачається на виробництво стисненого повітря. В неоптимізованій сучасній компресорній станції втрати енергії при виробництві стисненого повітря можуть складати 30 – 40%, а в застарілих ще більше. Проведення комплексного аналізу попиту стисненого повітря необхідна умова для якісної оцінки роботи існуючої компресорної станції і розрахунків зниження енергетичних витрат в майбутньому. Донині ще пропонують проводити наступне обстеження компресорних систем, але без відповідних стандартів і з різними результатами та висновками, а саме - енергетичний аудит, повітряний аудит і запис даних. Тому для раціонального використання енергії на підприємствах, які застосовують стиснене повітря і бажають поліпшити його енергетичну ефективність, був розроблений міжнародний стандарт ISO 11011. Цей стандарт встановлює вимоги до проведення вимірювань і оцінки енергоефективності систем з виробництва стисненого повітря. Він охоплює 3 функціональні підсистеми: 

  1. Виробництво стисненого повітря – компресори, охолодження стисненого повітря, системи рекуперації тепла. 
  2. Підготовка і розподілення стисненого повітря – осушувачі, фільтрація і очищення стисненого повітря, система трубопроводів. 
  3. Витрати стисненого повітря – витоки, загальні витрати і кінцеві споживачі стисненого повітря. 

Також стандарт регламентує звіт про оцінку, який повинен включати аналіз продуктивності при високому та низькому попиті, поліпшення продуктивності і зниження використання енергії. Компанія KAESER Kompressoren розробила спеціальні системи для аналізу попиту стисненого повітря ADA (Air Demand Analysis) відповідні стандарту ISO 11011.

audit1Система ADA 10 використовується для вимірів ступенів завантаження окремих компресорів і розрахунку попиту стисненого повітря.
В неї входить універсальний аналізатор - реєстратор даних ADA DL 10, який має 8 цифрових і 4 аналогових входів. За допомогою аналогових входів можливо вимірювати такі параметри як тиск і температура. До аналогового входу можливо підключити любий вимірювальний зонд з сигналом 4 – 20 мА. Існує спеціальний комплект проведення вимірювань для компресорів зі змінною частотою обертання, вимірювання споживаної потужності, а також для повітродувок.

audit2Для вимірювання об’ємного потоку компанія KAESER використовує прилад ADA 20.
Прилад складається з труби для вимірювання потоку, сенсорів і розподільчої шафи. Принцип вимірювання ґрунтується на теорії Бернуллі – використовується датчик різниці тисків. Труба з датчиками тиску і температури монтується на загальній трубі пневмотраси. Сигнали поступають в розподільчу шафу в якій знаходяться перетворювач різниці тисків і реєстратор даних ADA DL 10/2. Значення відображуються в стандартних м3 відповідно до DIN 1343 або, на вибір, в нормальних м3 згідно ISO1217.

audit3Систему вимірювання ADA потрібно використовувати протягом десяти робочих днів. Після цього отримані дані оброблюється спеціальною програмою KESS – KAESER Energy Saving System. В даній програмі будується реальна діаграма споживання стисненого повітря в залежності від часу, також відображаються діаграми тиску на виході з компресора і в пневмомагістралі. Програма дозволяє проводити симуляції різних конфігурацій компресорних станцій. В результаті, провівши розрахунки, вибирається найбільш енергоефективний варіант. Остаточно складається звіт з даними вимірів та графіками, складом оптимальної компресорної станції і оцінкою можливого енергозбереження.

Пневмоаудит підприємства дозволяє точно визначити потреби в стисненому повітрі в різний час на різних виробничих ділянках, правильність завантаження компресорів і розмір витоків. Це дає можливість поліпшити роботу сучасної компресорної станції і провести правильну модернізацію застарілої. Комплексний підхід до оптимізації компресорної станції полягає в зниженні робочого тиску до мінімально необхідного, усунення витоків, використання сучасних енергоефективних компресорів та систем управління компресорною станцією (Sigma Air Manager) і дозволяє досягти зниження енерговитрат більше ніж на 30%. Додаткове заощадження енергії дає використання системи рекуперації тепла.

Фахівці компанії KAESER Kompressoren готові надати професійну консультацію з аналізу промислових систем виробництва стисненого повітря, провести обстеження і виміри відповідно до індивідуальних вимог Вашого виробництва і забезпечити необхідними рекомендаціями з мінімізації енерговитрат та поліпшенню продуктивності.

 
KAESER home Sitemap
Додаткова інформація
Інформаційний матеріал
Toolbox

ico_contactЗворотній зв'язок

back top
TOV Kaeser Kompressoren , info.ukraine@kaeser.com